നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് (SARS-Cov-2) ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കാസറ്റ് (സ്വാബ്)

b6b7d5018b21077f1950f1bf0d58806