നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് (SARS-Cov-2) ആന്റിജൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണം (ഉമിനീർ)

872a8ca67e8061ec40f93b87773e99