നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് (SARS-Cov-2) ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ആന്റിബോഡി റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപകരണം